„Wilga-Rydlówka” – kwartał zabudowy mieszkaniowej z usługami