Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wandy, Kraków