„Grzegórzki Park” – kwartał zabudowy mieszkaniowej z usługami
ul. Francesco Nullo, Kraków