Zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami
ul. Balicka, Kraków

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok"