Centrum Kompetencji Ocean Uniwersytetu Warszawskiego
– ul. Kupiecka, Warszawa

I nagroda w konkursie & realizacja. Nagroda I stopnia - Budowa Roku 2016