Zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami
ul. Mościckiego, Częstochowa