Zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami
ul. Kilińskiego, Częstochowa