Kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej
ul. Jurajska – Na Zielonki, Kraków