Centrum biurowo-medyczne „Carolina Medical Center”
ul. Pory, Kraków