Budynek mieszkalny
ul. Facimiech, Kraków

Inwestor: Galinvest