Kwartał zabudowy mieszkaniowej z usługami
ul. Bochenka, Kraków